วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

การเปิดตาที่สาม เปิดทำไม ทำอย่างไร เพื่ออะไร ทำไมต้องเปิด

การเปิดตาที่สาม ของสำนักปฏิบัติธรรมพระเวสสุวรรณ เรียกได้อีกอย่างว่า การเปิดญาณทัศนะ


วิธีเปิดตาที่สาม กระผมเรียนมาจากครู หญิงท่านหนึ่ง ที่อุบลฯ ท่านสงเคราะห์ผู้คนมากมาย แต่ท่านไม่เปิดตัวให้ดัง สงเคราะห์คนโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไร พึ่งเรียนรู้วิธีนี้จากท่าน ประมาณ ต้น ปี 2552


ความรู้ของท่าน ส่วนใหญ่มาจากกรรมฐานสมาธิล้วนๆ เป็นความรู้ที่แปลกแต่ใช้สงเคราะห์คนได้

ซึ่งปกติปาล์มสอน คนเปิดญาณทัศนะ ด้วยการฝึกมโนมยิทธิ ตามแนวทางของหลวงพ่อวัดท่าซุง
เมื่อได้วิธีการเพิ่ม จึงนำมาประยุกต์ เพื่อช่วยให้เกิดการง่ายขึ้น ของการสงเคราะห์คนให้ได้ญาณ ด้วยแนวทางการสอนของปาล์มเอง

การเปิดญาณทัศนะ จะได้ประโยชน์คือ


1.สามารถเห็นโลกทิพย์ ผี เทวดา โอปาติกะ สัมภเวสี พญานาค ญาติเราที่ตายไปแล้วไปไหน ฯลฯ เพื่อพิสูจน์ว่า ชาตินี้มีจริง ชาติหน้ามีจริง

2.เมื่อฝึกได้ดีแล้ว สามารถพัฒนา ไปสู่ญาณทัศนะด้านอื่นๆ เช่น การหยั่งรู้ใจคน การรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ของบุคคลและสถานที่ ต่างๆ การระลึกชาติ เป็นต้น

3.เห็นเจ้ากรรมนายเวร แล้วสื่อสารกับเขาได้ ทำบุญแก้ไขให้เขาถูกจุด กรรมเราก็แก้ไขได้ไว ชีวิตดีขึ้นไวท่านที่จะเปิดตาที่สามได้ง่าย


1.เป็นคนที่ฝันแม่น หรือมีสัมผัสที่หกเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ฝันแม่น คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า แม่นยำ เป็นต้น

2.จริงจังตั้งใจฝึก ปฏิบัติตามครูผู้ฝึก ตามครูไปก่อน เหมือนการหัดอ่านหนังสือต้องอ่านไปทีละตัวตามครูก่อน

3.มีเมตตาจิตเป็นบาทฐานใหญ่ เพราะเปิดแล้ว โลกทิพย์เป็นเรื่อง เล็กแล้วสำหรับเรา จะมีผีสัมภเวสีบ้าง ผีตามที่ต่างๆบ้างมาขอส่วนบุญจากเราข้อห้ามหลังจากเปิดตาที่สามแล้ว


1.คุณไม่ใช่ผู้วิเศษ อย่าไปดูดวง พยากรณ์อะไร เกี่ยวกับกรรมให้ใคร โดยไม่จำเป็น หากกำลังคุณไม่พอ เจ้ากรรมนายเวรเขา จะเล่นงานคุณทันที

2.อย่าไปทำนายทายทักใคร ถ้าไม่จำเป็น หากเขาอยากรู้ แนะนำ ให้เขาฝึก ให้เขานั่งกรรมฐานดูเอง

3.ให้มีเมตตาเพิ่มขึ้น หากมีใครมาขอส่วนบุญอุทิศให้เขาไป หากพบเจอสัตว์ตกทุกข์ได้ยาก ให้อาหารเขากินบ้าง

4.อย่าไปใช้ในทางที่ผิด เช่น จับดูพระเครื่องว่าขลังไม่ขลัง หากใช้ไปดูตามสำนักต่างๆ ลองของ แล้วจะมีปัญหาการเปิดตาที่สาม มีผลเสียไหม


มีผลเสียสำหรับท่าน ที่ชอบโอ้อวด ได้แล้ว ถือตนว่าเป็นผู้วิเศษ จะทำให้หลงทางในการปฏิบัติธรรม
ไม่มีผลเสียด้านอื่นใด ทางร่างกายพระคาถา และขั้นตอนการเปิดตาที่สาม คำสมาทาน


นะโม ฯ 3 จบ สมาทานศีล 5


กราบลง 3 ครั้ง
จากนั้น ยกพานเครื่องบูชาขึ้นเหนือศีรษะ
แล้วกล่าว

พุทธะคุณัสสะ อาราธะนัง กะโรมิ
ธัมมะคุณัสสะ อาราธะนัง กะโรมิ
สังฆะคุณัสสะ อาราธะนัง กะโรมิ

จากนั้นกล่าว บูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ

กราบพระรัตนตรัย
อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
สุฏิปันโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ

กล่าวคำมอบตัวแด่คุณพระรัตนตรัย


พุทธัสสาหัง นิยาเทมิ สะรีรัญ ชีวิตัญจิทัง
ธัมมัสสาหัง นิยาเทมิ สะรีรัญ ชีวิตัญจิทัง
สังฆัสสาหัง นิยาเทมิ สะรีรัญ ชีวิตัญจิทัง

จากนั้นวางพานเครื่องบูชาไว้ในที่อันสมควรห้ามวางกับพื้นเด็ดขาด

จากนั้นจึงเริ่มกล่าวคำสมาทานเปิดญาณทัศนะ
คำอธิษฐานเปิดญาณทัศนะ

ข้าพเจ้านาย(นส.)??สกุล....................................
เกิดตรงกับวัน........ที่.....เดือน..........ปีพ.ศ.......ตรงกับปี......
ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ พระโมคคัลลานะ พระอนุรุทธเถระ พระอุบลวรรณาเถรี พระสกุลาเถรี ตลอดทั้ง ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา จนถึงกาลปัจจุบัน อีกทั้ง เทวดาทั้งหลายผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเปิดญาณทัศนะ เพื่อให้เกิดการหยั่งรู้สรรพสิ่ง ด้วยทิพจักขุญาณ และอภิญญาญาณ เพื่อความก้าวหน้าและเจริญในการปฏิบัติธรรม เพื่อสงเคราะห์ตนเองและผู้อื่นในกาลต่อไป สาธุ

อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะ จิตตัง
อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะ จิตตัง
อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะ จิตตัง

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนาพุทธะ ตังโสอิ อิโสตัง พุทธะ ปีติอิ

สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพจักขุง วิโสทายิ 3 จบ

สังวิธา ปุ ปะ ยะ มะ
สังวิธา ปุ ปะ ยะ มะ
สังวิธา ปุ ปะ ยะ มะ

จากนั้นให้ศิษย์ เริ่มภาวนา คำบริกรรม ที่เราเคยภาวนา ใครเคยใช้พุทโธ ก็ใช้ไป ใครเคยใช้ นะมะ พะธะ ก็ใช้ไป ใครเคยยุบพองหนอก็ไป ศิษย์นอนภาวนาไปเรื่อยๆ ครูเปิดตาก็ถูไข่ที่ตา ทั้งสองข้างไปเรื่อยๆ จนกว่าพลังตาจะเต็ม จึงพาศิษย์ดู สิ่งต่างๆ
พอเสร็จแล้ว สอนการไปฝึกต่อเองที่บ้าน เสร็จแล้ว

ให้กราบลาพระรัตนตรัย และครู จากนั้นให้ศิษย์ไปกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร เป็นการเสร็จสิ้นการเปิดตาที่สาม

อธิบายเพิ่มเติม

อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะ จิตตัง เป็นพระคาถารวมจิต


อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนาพุทธะ ตังโสอิ อิโสตัง พุทธะ ปีติอิ เป็นพระคาถา มงกุฎพระพุทธเจ้า อัญเชิญพระพุทธคุณเข้าตัวเรา ป้องกันเจ้ากรรมนายเวรเข้าแทรก ระหว่างเปิดตาที่สาม


สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพจักขุง วิโสทายิ
เป็นพระคาถาตาทิพย์พระอินทร์


สังวิธา ปุ ปะ ยะ มะ
เป็นพระคาถา ปิดทวารทั้งเก้า ด้วยพระพุทธคุณ จะกันคุณไสยฯเข้า กันคุณผีคุณคน แล้วก็กันผีเข้า กันเจ้ากรรมนายเวรเข้าตอนเปิดตาที่สาม

หมายเหตุ ? ท่านที่เคยเปิดตาที่สามแล้ว ให้ใช้แล้วสวดตามขั้นตอนไป แล้วนั่งสมาธิเอง ฝึกเองได้
ส่วนท่านที่ไม่เคยมาฝึก ไม่เคยมาสมาทาน ไม่รู้จริง อย่านำไปทำเอง หากเปิดเองฝึกเอง เจ้ากรรมนายเวรแทรก เป็นบ้าขึ้นมา มันรักษายาก
การเตรียมตัว มาเปิดตาที่สาม

เตรียมเสื้อสีขาวมา หนึ่งตัว ใส่ในเวลาเปิดตาที่สาม

เตียมไข่ไก่มาเอง 10 ฟอง


เตรียมเครื่องบูชาครู

ธูป 10 ดอก เทียน สีขาว 10 เล่ม ขนาดเบอร์ 25 ดอกมะลิ 30 ดอก เงินบูชาครู 6 บาทการเตรียมตัวก่อนมารับการเปิดตาที่สาม


1. รักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ก่อนมาเปิด 15 วันเต็ม

2. นั่งสมาธิ วันละ 15 นาที ให้ใช้คำภาวนา นะโมพุทธายะ เป็นจำนวน 15 วันเต็ม

หายใจเข้านะโมพุทธายะ หายใจออกนะโมพุทธายะ

3.หากเคยด่าพ่อ แม่ หรือทำผิดต่อพ่อต่อแม่ ให้ขอขมาท่านมาก่อน นำพวงมาลัยไปกราบขอโทษท่านก่อน

4.ปล่อยปลาที่เขาจะฆ่ากิน จำนวน 10 ตัว เช่นปลาดุก ให้นำไปปล่อยที่แม่น้ำที่ไหล ตลอดเวลา แล้วอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรของตนเองก่อนคนที่จะเปิดตาที่สามไม่ออก ไม่ได้


1.ตื่นเต้นเกินไป ช่วงที่เปิดตาที่สาม

2.นอนพักผ่อนมาไม่เพียงพอ เวลาจับสมาธิ จิตจะหลับไปเลย เลยไม่ได้

3.หัวดื้อเกินไป ครูฝึกแนะนำแบบไหน ไม่ทำตามเลย

4.ผู้หญิงได้ไวกว่าผู้ชาย เพราะไม่หัวดื้อ ไม่ขึ้สงสัยลังเล

5.คนที่เคยทำสมาธิมาก่อนฝึกได้ไว กว่าคนที่ไม่เคยทำมาเลย

6.คนที่มีสัมผัสพิเศษเป็นทุนเดิม เปิดได้ทุกคนวันที่มาเปิดตาที่สาม

ท่านจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
2 ชั่วโมงแรก ท่านต้อง สวดมนต์ประมาณ 30นาที ปรับสภาพร่างกาย นั่งสมาธิ ตามขั้นตอนที่แนะนำ ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
อีก 1 ชั่วโมง คือการเปิดตาที่สามการเปิดตาที่สาม มีไว้เพื่อพิสูจน์ นรกสวรรค์ มีจริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง ได้มีไว้เล่นๆ ลองของ
หากท่านหวังว่า มาลองดูเผื่อจะได้ หรือมาเล่นๆ ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอะไรเลย

ท่านไม่ควรมา เพราะจะเปิดไม่ได้